Miljø (ISO14001)

Styring og dokumentation

Dencon har siden 2001 været certificeret efter ISO14001 og arbejder løbende med miljøforbedringer. 

Mindst mulig miljøbelastning

Vores fortsatte mål er produktion og produkter med mindst mulig miljøbelastning. Åbenhed og konstruktiv dialog er væsentlige værdier for os, derfor er vores miljøpolitik, grønne regnskaber mv. offentlige.

Miljøpolitik

Miljøgennemgang
(Grønt regnskab)

Dencon A/S er certificeret efter ISO 14001. Dette sikrer, at vi har et miljøstyringssystem, som effektivt og ukompliceret dokumenterer, at vi har kendskab til vores produktions og produkters miljøbelastning, samt sikrer at vi løbende reducerer vores miljøpåvirkninger.