Miljø (ISO14001)

Styring og dokumentasjon

Dencon har vært sertifisert etter ISO14001 siden 2001, og arbeider stadig med miljøforbedringer.

Minst mulig miljøbelastning

Vårt  fortsatte mål er produksjon og produkter med minst mulig miljøbelastning. Åpenhet og konstruktiv dialog er vesentlige verdier for oss, derfor er vår miljøpolitikk, grønne regnskaper mm. offentlige.

Miljøpolitikk

Miljøgjennomgang
(Grønt regnskap)

Dencon A/S er sertifisert etter ISO 14001. Dette sørger for at vi har et miljøkontrollsystem, som effektivt og enkelt dokumenterer at vi har kjennskap til miljøbelastningen til vår produksjon og våre produkter, samt sikrer at vi løpende reduserer våre miljøpåvirkninger.